Instinkter

De tre instinkter
Et stort aspekt af menneskets natur ligger i vores instinkter.
En stor del af vores adfærd og naturlige reaktions- og tankemønstre ligger i instinkterne. Vi er hver især udstyret med alle instinkterne, der er nødvendige for vores overlevelse som enkeltpersoner og art. (mennesket)

De tre instinkter kaldes meget forskelligt på engelsk og dansk.
Her nogle eksempler:

MyCoach by Aundrup

Overlever

Een-til-Een

Social

Michael Groser

Redebygger

Een-til-Een

Navigatør

The Enneagram Institute

Self Preservation

Sexual

Social

Dansk – andre

Overlever

Seksuel

Social

Engelsk – andre

Self-pres

One-2-One

Social

Vi har alle et overlevelses (overlever) instinkt (for at bevare kroppen og vores liv funktionelt), et seksuelt (Een-til-een) instinkt (for at formere os og viderføre generationerne) og et socialt instinkt (for at opnå relationer med andre mennesker og bl.a. skabe sociale sammenhold).
Vi har alle tre instinkter i os, et af ​​dem har det dominerende fokus for vores opmærksomhed og adfærd – det sæt af holdninger og værdier, som vi er mest tiltrukket af, det der fylder vores velbefindende og giver os indre ro, tryghed og kærlighed.
Man betegner de tre instinkter i en sammenhæng som “Instinct Stack” hvor det mest dominerende er øverst og det næstmest udviklede er i midten og det mindst udviklede i bunden.
Drivkraften i disse instinkter, har en stor indflydelse på at definere vores personligheder.
Vi ser i høj grad, hvordan hvert enkelt menneske prioriterer disse instinkters behov. Således, mens ethvert menneske har alle tre af disse instinkter, der virker i ham eller hende, får vores personlighed os til at være mere bekymret over et af disse instinkter end de to andre. Vi kalder dette instinkt vores dominerende instinkt. Dette har tendens til at være vores første prioritet – det område af livet vi deltager i først. Men når vi er mere fanget i vores personligheds forsvar – længere nede udviklingsniveauerne – påvirker vores personlighed mest vores dominerende instinkt.
Endvidere viser vores Enneagram type den måde, hvorpå vi nærmer os vores dominerende instinktivs behov. At kombinere vores Enneagram-type med vores dominerende instinkt giver et mere specifikt portræt af vores personlighed. Når vi kombinerer de tre instinkter med de ni Enneagram-typer, skabes de 27 unikke kombinationer (instinkternes variabler) af typer og dominerende instinkter.

Overlever
Folk, der har dette som deres dominerende instinkt, er optaget af den fysiske krops sikkerhed, komfort, sundhed, energi og trivsel. I et ord er de bekymret over at have tilstrækkelige ressourcer til at opfylde livets krav. Identifikation med kroppen er et grundlæggende fokus for alle mennesker, og vi har brug for vores krop til at fungere godt for at være levende og aktiv i verden. De fleste mennesker i nutidige kulturer har ikke været udsat for liv eller død “overlevelse” i strengeste forstand; Derfor har overlever typer tendens til at være bekymret over mad, penge, boliger, medicinske spørgsmål og fysisk komfort.

Desuden er de primært fokuserede på selvbevarelse i forlængelse af deres interesse for at bevare disse ressourcer til andre også. Deres opmærksomhed fokuserer naturligvis på ting relateret til disse områder som tøj, temperatur, shopping, dekoration og lignende, især hvis de ikke er tilfredse på disse områder eller har en følelse af mangel på grund af deres barndom. Self-Pres typer har en tendens til at være mere jordet, praktisk, seriøs og indadvendt end de andre to instinkter typer. De kan have aktive sociale liv og et tilfredsstillende intimt forhold, men hvis de føler, at deres selvbevaringsbehov ikke bliver opfyldt, har de stadig tendens til ikke at være lykkelige eller lette. I deres primære forhold er disse mennesker “nesters” – de søger hjemlig ro og sikkerhed med en stabil og pålidelig partner.

Når en overlever kommer hjem fra et hyggeligt samvær med andre personer, kan den første tanke godt være; “shit eij, jeg skulle have gjort rent og fået vasket noget tøj”.
Ikke at der var noget som helst galt i det hyggelige samvær, men det at have fået noget fra hånden og skabt en bedre tilstand i hjemmet, kan næsten få det sociale samvær til at virke som tidsspilde.

Overleveren handler ofte mere ind, end der lige er det nødvendige i forbindelse med dagens måltid etc. Det er altid godt lige at have lidt ekstra af noget, hvis der skulle opstår en situation hvor der kunne blive brug for det.

Indre spørgsmål:
Er jeg forberedt?
Har jeg de nødvendige ressourcer?
Er jeg i sikkerhed?
Er det sundt?

Een-til-een
Mange mennesker identificerer sig ofte som denne type, fordi de har lært, at denne type er interesserede i “one-on-one relations”. Men alle tre instinkt typer er interesseret i en-til-en-relationer af forskellige årsager. Hovedtemaet i Een-til-een typer er en intensiv drivkraft for stimulering og konstant bevidsthed om “kemi” mellem dem og andre. Een-til-een typer er hurtigt opmærksomme på tiltrækningen eller manglen deraf, imellem sig selv og andre mennesker. Selvom grunden til dette instinkt er relateret til seksualitet, handler det ikke nødvendigvis om folk, der engagerer sig i den seksuelle handling. Der er mange mennesker, som vi er begejstrede for, at være sammen med, uden at det handler om en seksuel hensigt. Ikke desto mindre kan vi være opmærksomme på, at vi føler os stimuleret i visse folks selskab og mindre i andres.

Een-til-een’eren bevæger sig konstant mod den følelse af intens stimulation og intens energi i deres relationer og i deres aktiviteter. De er de mest “energistyrede” af de tre instinkter typer og har en tendens til at være mere aggressive, konkurrencedygtige, energiske og følelsesmæssigt intense end de to andre typer.
Een-til-een typer skal have intenst energisk opladning i deres primære forhold, ellers forbliver de utilfredse. De nyder at være intenst involveret – helst sammensmeltet – med andre, og de kan let  blive utilfredse med partnere, der ikke er i stand til at imødekomme deres behov for intensiv energisk samhørighed.

Hvis een-til-eneren er på et offentligt sted med en tæt relation, vil det udelukkende være relationen der har opmærksomheden. Hvis denne relation har en tendens til at orientere sig mere socialt og dermed kigge lidt rundt i rummet, for at observere. Vil een-til-eneren føle sig overset og utilpas, med en klar tanke om, at dette er ikke den rigtige relation for mig.

Een-til-een føler sig elsket i det fysiske nærvær. Elsker at ligge i ske og mærke nærheden igennem den fysiske kontakt. Hvis een-til-een ikke bliver mødt i det fysiske med sin tætteste relation, vil spørgsmålet om der virkelig er kærlighed imellem dem spøge i tankerne.

Indre spørgsmål:
Er du tiltrukket af mig?
Ser du mig?
Lægger man mærke til mig?
Kan man stole på nogen her?

Social
Ligesom mange mennesker har en tendens til at fejlidentificere sig som Een-til-een typer fordi de vil have en-til-en-relationer, fejler mange mennesker i at anerkende sig som social type, fordi de får den ide om, at det altid betyder at være involveret i grupper, møder og parter.
Hvis overlever typen er interesserede i at tilpasse sig miljøet for at gøre sig mere trygge og komfortable, tilpasser sociale typer sig for, at opfylde behovene i de sociale situationer de begår sig i. Derfor er sociale typer meget opmærksomme på andre mennesker, uanset om de er i intime situationer eller i grupper. De er også opmærksomme på, hvordan deres handlinger og holdninger påvirker de mennesker der er omkring dem. Sociale typer søger personlig forbindelse: de ønsker at forblive i langvarig kontakt med mennesker og være involveret i deres verden.

Sociale typer er mest fokuserede på at udføre opgaver, der kan have nogen indflydelse på deres domæne og ofte endda i bredere betydning. De har tendens til at være varmere, mere åbne, engagerende og socialt ansvarlige end de to andre typer. I deres primære forhold søger de partnere med hvem de kan dele sociale aktiviteter. De har ofte et ønske om at deres tætte relation bliver involveret i projekter og arrangementer sammen med dem.

Paradoksalt nok, har de en tendens til at undgå længere perioder med eksklusiv intimitet og stille ensomhed, idet de begge ser potentielt begrænsende. Sociale typer mister deres følelse af identitet og mening, når de ikke er involveret i aktiviteter med andre mennesker.

Hvis den sociale type bliver fravalgt at deltage i en udfordring omkring løsning af en gruppeopgave, men lodtrækningen/tilfældighederne gjorde at han/hun ikke blev valgt. Vil det føles som et kæmpe nederlag. Nu kan den sociale type ikke orientere sig om hvordan det går i gruppen og hvordan fremdriften er i forhold til opgaven. Den sociale type bruger en del energi på at orientere sig om hieraki og dynamik, men er i dette tilfælde sat uden for indsigt.

Den sociale type kan ofte falde for at være interesseret i sladder og historier om andre i fællesskabet. Det giver en indsigt og en følelse af at være interessant, der kan bruges i forbindelse med at øge sin plads i hierakiet i gruppen.

Indre spørgsmål:
Er her nogen jeg kender?
Hvordan kan jeg udbygge mit netværk på LinkedIn, Facebook og lignende?
Hvem mon afholder julefrokosten i år? (juli måned)
Hvem er ham Johnny som Lisa er blevet venner med på Facebook?

MyCoach by Aundrup / 2018

Litteratur og kilder:
The Enneagram Institute / Enneagrammets Visdom / Enneagrammet i praxis / Integrative Enneagram Solutions / MyCoach by Aundrup