Enneagram

Enneagrammet er en gammel beskrivelse af 9 personlighedstyper og de typiske tanke- og handlemønstre, som hver type har. 

Enneagram og MyCoach by Aundrup: Jeg mødte Enneagrammet for 5-6 år siden. Havde ikke den store indsigt og var skeptisk i mit møde med dette personlighedstype redskab. De sidste 2 år har jeg indgående studeret Enneagrammet, ikke at jeg vil være ekspert i dette, men fordi det giver rigtig god mening, samt en masse virkelig gode redskaber i mit daglige arbejde med selvværds coaching, personlig udvikling, kommunikation, relationer og karriere coaching.
Jeg afslutter en Enneagram uddannelse hos Michael Groser i december 2018, så jeg ligeledes også har certifikat på min nu dybe viden om dette fantastiske redskab.

Historie:
Enneagram kommer fra det græske sprog, hvor Ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er en model bestående af 9 punkter, tegnet i en cirkel, et punkt for hver personlighedstype. Man mener at modellen stammer fra middelalderens Sufier, som ikke nedskrev noget om modellen, men udelukkende videregav den i mundtlig form. Læren om Enneagrammet var derfor “hemmelig” eller forbeholdt “de indviede” i mange hundrede år. Først i 1970’erne kom den første offentlige undervisning i Enneagrammet, ledet af Oscar Ichazo, som senere grundlagde Arica Instituttet i New York. Enneagrammet er i dag meget udbredt i USA, men også i Danmark er interessen for redskabet tiltaget og såvel privat personer som virksomheder finder stort udbytte i, at opnå viden om de forskellige typers tanke- og handlemønstre.

MyCoach by Aundrup har speciel interesse i hvordan kommunikation og relationer kan styrkes, ved at bruge Enneagrammet som et redskab i den personlige udvikling og mentalesundheds vedligeholdelse.

De underliggende menu punkter skal ses som inspiration inden for de personlige og relationelle udviklings muligheder.
Efterhånden som min indsigt i Enneagrammet udvides, vil der løbende komme små opdateringer, samt nye indlæg.

Typer
Instinkter
Typernes Relationer
Typer med instinkter
Kommunikation
Foredrag – workshops – undervisning