Life Coaching

Situations bestemt, indsigtsorienteret & Intuitiv Coaching

Erkendelse, accepterende & resultatskabende proces, hvor din retning i livet er i fokus.

Ved hjælp af motiverende og dybdegående spørgsmål skabes der en egen refleksion, der bringer dig videre i din personlige udvikling.
Intentionen er at identificere og bryde de eventuelle forhindringer og hæmmende overbevisninger, der ligger i vejen for at nå dit mål.

Fokus på livsmestring – selvværd – aktuel livssituation

Vi kan arbejde med værdi- behov- og mål afklaring, leveregler, accept, synliggøre muligheder, begrænsninger og nye perspektiver. Eller der kan være fokus på at styrke din motivation og handlekraft.

  • Du savner måske retning i dit liv og har svært ved at træffe beslutninger og følge dine målsætninger.
  • Måske oplever du, at dine tanke- adfærds- og handlemønstre er uhensigtsmæssige og bremser dig i din udvikling.
  • Du kan være et sted i livet, hvor du ønsker at arbejde med at styrke dit selvværd og din selvtillid.
  • Du kan være et sted, hvor du ønsker at blive bevidst om dine ressourcer og dit potentiale.
  • Du kan være et sted i livet, hvor du føler dig misfornøjet og ønsker at få dit positive livssyn tilbage, og dermed en større glæde i hverdagen.

Et coachingforløb vil generelt bringe mere livskvalitet, selvindsigt og glæde ind i dit liv.
Hvilket yderligere motiverer og inspirer dig, til at se nye muligheder og leve dit liv i overensstemmelse med den, du i virkeligheden er.

Fundamentet for en succesfuld coaching er dit commitment og dit ønske om udvikling og forandring.
Du vælger målet og vil altid blive coachet ud fra de udfordringer du står overfor, netop nu.