Noget som jeg synes alle unge skulle igennem. Undervisningen giver rigtig god mening!

Sådan skriver flere af de unge, jeg underviste i Kommunikation og Personlig Udvikling på eksotisk højskole, i deres evaluering af undervisningsforløbet.

Hvorfor giver det rigtig god mening?

Jeg kan ikke spørge de unge, idet evalueringerne er anonyme for mig. Jeg kan her komme med mit eget bud, som baserer sig på dialog med flere hundrede unge danskere, jeg har undervist i kommuner i Danmark og på højskoler i udlandet.

Jeg har delt denne side op i følgende punkter:

 1. Mine betragtninger, tanker og synspunkter
 2. MyCoach by Aundrup – Undervisningsplanen
 3. Tanken bag opbygningen af undervisningsplanen
 4. Resultaterne
 5. Hvem kan gøre noget ved den tilstand de unge har?

1) Betragtninger, tanker og synspunkter

De unge mangler:

 • Selvværd
 • Alm. sociale kompetencer, som at skabe nye relationer mv.
 • Bevidsthed om at det er ok at fejle
 • Værktøjer til at begå sig i et præstationsorienteret samfund
 • Mod til at være sig selv i det virkelige liv, så det virkelige liv også vises på de sociale medier

De unge har:

 • Social angst i større omfang end set tidligere
 • Ringe beslutnings færdigheder
 • Svært ved, at fravælge dårlige relationer
 • Dårlig mental sundhed (læs: Den Nationale Sundhedsprofils sidste rapport fra marts 2018)
 • Stress (læs: Den Nationale Sundhedsprofils sidste rapport fra marts 2018)

Kan vi bebrejde nogen?:

Nej – vilkårene har ændret sig.

Trods Svend Brinkmann og andre forsøger at råbe politikere mv. op, hvilket jeg støtter 100% op om, så er jeg nok kommet til den konklusion at det vil tage år at ændre noget, om nogensinde det bliver muligt.

Derfor gør jeg noget og derfor giver det mening for mig, at følge den passion det er for mig, at arbejde med mennesker, i et forsøg på at en lille brøkdel opnår bedre sociale kompetencer, højere selvværd og en større viden om egne styrker og svagheder, samt modet til at forandre deres liv.

 • Politikerne sætter en dagsorden der peger ud i fremtiden og med deres tal, der viser at det danske velfærdssamfund har brug for, at vores yngre generationer skynder sig at blive en del af den veluddannede arbejdsstyrke.
 • Medierne sælger reklame minutter på de, oftest intetsigende og lidt fordummende populære reality programmer, hvor seerne kan grine, håne og nedgøre de medvirkende. (Som er mennesker)
 • De sociale medier flyder med wannabe lifestyle og glamour der kun eksisterer der. Der skabes et billede af, at sådan skal du være for at være normal og leve et interessant liv.
 • Fortravlede forældre, der tager hurtige beslutninger for deres børn, hvilket ikke giver dem styrken til at være nysgerrige på livet, samt en ro om at det er ok at fejle og forsøge igen.

2) MyCoach by Aundrup – Undervisningsplanen:

 • Lær at sætte mål, der går lidt dybere. Vi arbejder lidt ned i følelserne der ligger bagved det overordnede mål.
 • Identificer forhindringerne og gør dem synlige ved at sige dem højt for dig selv.
 • Værdi afklaring og behovsanalyse er 2 gode punkter, der skaber fundamentet for den udvikling vi skal igang med. Vi arbejder hen i mod vores nye identitet.
 • Der arbejdes lidt i overfladen med person typer ud fra enneagram typerne, samt kigges på tanke præferencer via Whole Brain.
 • Selvværd – selvtillid, øvelser, træning, forklaring er gennemgående i alle sessioner.
 • Kommunikation er et af de største emner og vi kigger meget på, hvordan den enkelte lærer at kommunikere ud fra egen bane halvdel, hvordan vi udtrykker vores behov og meninger, så de bliver lyttet til. Vi læner og os af Girafsprogets regler. Vi bruger den verbale som den nonverbale kommunikation i øvelser og samtaler. Vi kigger på konflikthåndtering via konflikttrappen.
 • Vi arbejder med leveregler, de vi har fået med hjemmefra, samt nye som passer den person vi gerne vil arbejde hen imod at blive.
 • Vi har emner som “Ordets Magt” – Kompetencer – Præsentations teknik – Uddannelses- og Karrierevalg – sætte nye mål i livet – Balance i livet mv.

Alt understøttes af teoretisk materiale, samt masser af livserfaringer og eksempler fra livet. Øvelser er langt størstedelen af undervisningen, med støtte af enkelte teoretiske indlæg og eksempler.

3) Tanken bag opbygningen af undervisningsplanen

Jeg forsøger at skabe et trygt rum, hvor alle langsomt bliver fortrolige med, at vi alle er lige og mange har de samme udfordringer. Igennem øvelser synliggøre jeg at de tanker den enkelte slås lidt med, slås de andre også med.

Det første vi arbejder med er nogle konkrete værktøjer, vi skal bruge senere i forløbet. (mål – forhindringer)

Vi starter efterfølgende med at arbejde med værdier, hvor vi kigger på vores 10 vigtigste værdier, prioriterer dem og sætter regler op for hvordan den enkelte kan opnå at de får deres plads i prioriteringen.

Behov er med udgangspunkt i Maslows behovspyramide og de menneskelige behov. Vi analyserer vores aktiviteter i hverdagslivet, samt de mennesker vi har relationer til og får svar på, hvilke af disse aktiviteter og relationer der opfylder vores behov og hvilke der måske ikke gør,

Herfra starter den personlige udvikling for alvor. Det er med stor fokus på at styrke selvværdet og opbygge kendskab til forskellige værktøjer, der kan bruges fremadrettet i livet.

Jeg tror på, at jo stærkere det enkelte menneske er og føler sig, des bedre bliver de til at træffe beslutninger. F.eks. om uddannelsesvalg, fastholdelse af relationer, kommunikere egne behov og følelser.

4) Resultaterne

Hvad opnår de unge i et forløb hvor emnet er Kommunikation og Personlig Udvikling?

 • Konkrete værktøjer til at træne og vedligeholde deres selvværd og selvtillid
 • Træning i at kommunikere egne behov og følelser, så der lyttes til dem
 • Et bedre kendskab til deres egne værdier, behov, overbevisninger og Girafsprogets kommunikations muligheder
 • Konkrete værktøjer til at sætte mål. identificere forhindringer og eliminere forhindringer og igennem motivation finde nye veje til deres mål og drømme
 • En beslutningsmodel der virker
 • En let indførelse i deres persontyper i enneagrammet, samt deres tanke præferencer via Whole Brain
 • Præsentationsteknikker
 • Indblik i deres personlige kompetencer og hvordan de får fortalt om disse i forbindelse med f.eks. jobsøgning
 • En lære i hvad det giver dem at acceptere vilkår, samt hvordan de inden for deres egen kontrol kan ændre deres livssituation
 • At det er ok at være den du er, at de er helt normale og ligeværdige med alle mennesker
 • Viden om de menneskelige rettigheder og ansvaret for deres eget liv, udelukkende hviler på deres skuldre
 • Bedre forståelse af, at alle er lige og mange har de samme tanker / udfordringer
 • Accept af vilkår
 • Øvelse i aktiv lytning og anerkendende dialog

———

Udtalelser fra 100vis af unge fortæller mig, at selvværdet absolut har fået et hak opad i løbet af forløbet. Mange skriver til mig, at de er så taknemmelige for de værktøjer de har fået, hvilket har styrket dem i at begå sig bedre socialt og blive hørt. Ikke alle, men en stor del af alle deltagere har valgt en uddannelse og er enten i gang, eller står lige for at skulle i gang med de næste skridt på deres rejse.

Alle deltagere opnår et eller flere points stigning, på en skala fra 1-10, på deres selvværd i løbet af de 3 uger.

Der ligger en del udtalelser på min side www.mycoach.aundrup.dk under referencer, men lægger lige et par stykker med her, fra mit sidste forløb af 22 unge på Bali.

“Jeg synes, at jeg har fået en kæmpe inspiration omkring undervisningen. Jeg har virkelig lært en masse, og turde snakke meget mere omkring mig selv, og mine egne følelser.”

“Super godt og brugbart for unge. Noget man kan bruge videre i livet.”

“Noget som jeg synes alle unge skulle igennem. Undervisningen giver rigtig god mening!”

“Faget har været meget hårdt at komme igennem. Men på den gode måde. Det var meget følelsesladet og spændende. Men det kræver også at man virkelig engagerer sig og giver noget af sig selv.”

Det var et meget spændene og lærerigt forløb. Var positivt overrasket over hvor meget jeg fik ud af undervisningen. Henrik var en rigtig dygtig og god lærer, og han havde stor indflydelse på mit udbytte af undervisning.

5) Hvem kan gøre noget ved den tilstand de unge har?

Jeg tror jo personligt ikke på, at de sociale medier forsvinder, eller at politikerne i Danmark får lavet helhedsløsninger, som tilgodeser de unges udfordringer på den korte bane. Danmark vil fortsat være et præstationssamfund, hvor vi læser om stress og lavt selvværd i diverse rapporter i fremtiden.

Så jeg vender blikket mod jer forældre til de unge.

I kan gøre rigtigt meget og intet er for sent.
Jeres følelser er jeres
Jeres leveregler er jeres
Jeres sandheder er jeres
I skal udfordre jeres børn i at opbygge deres egne og giv dem plads via dialog til at have deres egne.

Vær mere mentorer for jeres børn og unge, vis dem hvordan, forklar dem hvordan, men lad dem selv gøre forsøget og lær dem, at acceptere at de ikke kender resultatet, før de har gjort forsøget.

Husk på, at da I var på deres alder, var der ikke alle de sociale medier, ikke alle de uddannelsesvalg, ikke alle de tv-serier etc. som også påvirkede.

Vi skal ikke forbyde de mange tilbud, men igennem dialog give råd til hvordan vi forholder os til det, give råd til hvordan vi agerer i det og ikke mindst hvordan vi opnår større sociale kompetencer og mindre social angst ved, at være ude i det virkelige liv.

Opsøg de ungdomsuddannelsessteder, der tilbyder læring om livet. Hvor der er fokus på sociale kompetencer, fokus på værdier og frihed til at være den du er. (men lad det ikke være plasteret på såret, arbejd selv med)

Bring følelser, behov og værdier ind i snakken omkring middagsbordet, så alle i dette hellige og ærlige forum, kan udtrykke hvad de tænker og føler.

Sluk mobilen og Ipad, vær tilstede i nuet med de mennesker, der betyder allermest for dig.

Afslutning:

Til Unge, Forældre, Uddannelsesinstitutioner mv.

Jeg kommer meget gerne forbi eller byder på en kop kaffe og fortæller om mine tanker, min undervisning og hvordan både individuelle sessioner og gruppesessioner kan hjælpe, med at opnå et mere trygt liv, med fokus på den mentale sundhed, selvværd og ikke mindst blive bedre i stand til at tage besluyninger og holde fast i dem.

Kontakt mig på mail mycoach@aundrup.dk eller via Facebook siden MyCoach by Aundrup

Kærlige hilsner
Henrik