Hvad er selvudvikling?

mycoach Personlig udvikling Leave a Comment

Der er mange udlægninger og meninger om ordets betydning, nedenfor min enkle udlægning af, det begreb der rummer meget og bruges med let hånd, af mange mennesker.
Ofte startes processen “selvudvikling” af hændelser der har fået os til, at tænke lidt dybere over meningen med livet. Skilsmisse, dødsfald, ledighed, ensomhed osv.

Nøglen til en dyb selvudvikling, som skaber varige positive forandringer ligger gemt i begrebet identitet. Indenfor psykologiske områder har identitet en betydning, hvor der er fokus på hvordan en person opfatter sig selv, jegopfattelsen. Det drejer sig om hvilke ting, egenskaber, steder eller forestillinger personen føler sig stærkt og nært knyttet til. Der er en slags lighed mellem stedet, tingen, osv. at det giver en stærk jegopfattelse. (kilde wikipedia)

At udskifte dine negative selvbilleder med nogle nye og mere charmerende vil ikke gøre den store forskel på længere sigt. At arbejde på din selvtillid og selvværdsfølelse vil også kun være trin på vejen, som har en begrænset effekt.

Hemmeligheden bag selvudvikling, som reelt transformerer dig og dit liv, ligger i at finde ind til den, du dybest set er bag både dine negative og positive selvbilleder, bag din mere eller mindre gode selvtillid og din generelle selvforståelse.

Den dag du rammer din autentiske identitet er du nået et langt stykke hen ad vejen mod det endelige mål. Den dag du lever 100% efter den identitet, uanset udefrakommen påvirkninger, negative som positive er du helt i mål og vil leve med en ro i dig, som intet kan forstyrre.

Min overbevisning på, at nå helt i mål i dagens verdenssamfund er nok ikke helt til stede. Vi kan finde et niveau der passer til de omgivelser vi lever i. Hvis jeg var munk på en bjergskråning i Tibet eller lign. er jeg af den overbevisning, at det vil være lettere for mig, at op den totale ro i mig selv, idet de ydre påvirkninger ville være få.

Jeg lever i en forstadskommune til København. Jeg udsætter mig og udsættes for, millioner af lyde, visuelle påvirkninger, både verbal og non verbal kommunikation, samt fysiske udfordringer hver dag. Jeg forholder mig dagligt til nyheder på digitale medier, jeg benytter internettets muligheder for informationer og lader mig påvirke af Facebook, LinkedIn, Instagram osv. I bund og grund giver jeg ikke mig selv de mest optimale betingelser for at ramme den totale ro i mit sind. Men jeg giver mig muligheden for, at ramme den mere, end hvis jeg undlod at gøre noget ved min selvudvikling.

Kærlig hilsen
Henrik
MyCoach by Aundrup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.