Turen går til

mycoach Coaching Leave a Comment

Inden længe går turen(e) til Bali hvor jeg i to omgange skal undervise i kommunikation & personlig udvikling

 

Hvad er kommunikation?

I min verden er det det største og mest omfangsrige emne i vores liv. Det at kunne kommunikere med andre mennesker, gøre sig forståligt, komme afsted med et budskab, udtrykke sine behov, fortælle om de følelser vi bærer på, den svære kommunikation i relationer etc. Men også at være modtageren og indgå i en respektfuld, ærlig og ligeværdig dialog er ofte en udfordring.

Grundlæggende er kommunikation en udveksling af informationer/viden mellem flere individer, verbalt og nonverbalt.

Vi bliver vel aldrig færdige med, at udvikle vores kommunikative kompetencer, men i de 3 uger jeg underviser de unge mennesker på Bali, vil jeg give dem en del teoretiske metoder og værktøjer, lave øvelser i den svære behovsstyrede kommunikation, indøve præsentationsteknikken så man kan komme af med sit budskab og blive hørt. I min undervisning bruger jeg meget af egen erfaring fra såvel min erhvervskarriere som fra mit eget liv som menneske blandt andre mennesker.

Hvad er selvudvikling? (personlig udvikling)

Der er mange udlægninger og meninger om ordets betydning, nedenfor min enkle udlægning af, det begreb der rummer meget og bruges med let hånd, af mange mennesker.

Ofte startes processen “selv udvikling” af hændelser der har fået os til, at tænke lidt dybere over meningen med livet. Skilsmisse, dødsfald, ledighed, fravalgt, ensomhed, svigt, osv.

Nøglen til en dyb selvudvikling, som skaber varige positive forandringer ligger gemt i begrebet identitet. Indenfor psykologiske områder har identitet en betydning, hvor der er fokus på hvordan en person opfatter sig selv, jegopfattelsen. Det drejer sig om hvilke ting, egenskaber, steder eller forestillinger personen føler sig stærkt og nært knyttet til. Der er en slags lighed mellem stedet, tingen, osv. at det giver en stærk jegopfattelse. (kilde wikipedia)

At udskifte dine negative selvbilleder med nogle nye og mere charmerende vil ikke gøre den store forskel på længere sigt. At arbejde på din selvtillid og selvværdsfølelse vil også kun være trin på vejen, som har en begrænset effekt.

Hemmeligheden bag selvudvikling (min overbevisning), som reelt transformerer dig og dit liv, ligger i at finde ind til den, du dybest set er bag både dine negative og positive selvbilleder, bag din mere eller mindre gode selvtillid og din generelle selvforståelse. Vi er ofte meget styrede af overbevisninger, hvor der findes to slags overbevisninger; ”dem, der hæmmer os og dem, der støtter os. Vores overbevisninger bliver formet fra det øjeblik, vi kommer til verden. Gennem opvæksten er vi omgivet af rollemodeller, hvis holdninger får indflydelse på, hvad vi tror og tænker om os selv og verden omkring os.

Den dag du rammer din autentiske identitet, og har fået styr på dine overbevisninger, er du nået et langt stykke hen ad vejen mod det endelige mål. Den dag du lever 100% efter den identitet, uanset udefrakommende påvirkninger, negative som positive er du helt i mål og vil leve med en ro i dig, som ikke kan forstyrres.Min overbevisning på, at nå helt i mål i dagens verdenssamfund er nok ikke helt til stede. Vi kan finde et niveau der passer til de omgivelser vi lever i.

Jeg lever i Danmark, et højteknologisk samfund, med fart på. Jeg udsætter mig og udsættes for, millioner af lyde, visuelle påvirkninger, både verbal og non verbal kommunikation, samt fysiske udfordringer hver dag. Jeg forholder mig dagligt til nyheder på digitale medier, jeg benytter internettets muligheder for informationer og lader mig påvirke af Facebook, LinkedIn, Instagram osv. i bund og grund giver jeg ikke mig selv de mest optimale betingelser for at ramme den totale ro i mit sind. Men jeg giver mig muligheden for, at ramme den mere, end hvis jeg undlod at gøre noget ved min selvudvikling.

I de 3 uger jeg skal arbejde med de unge, vil jeg give dem værktøjer til at se dybden af deres mål og drømme, give dem indsigt i hvad der forhindrer dem i at nå målet. Udsætte dem for værdiafklaring, der giver dem indsigt i deres indre jeg, Arbejde med behov og hvordan vi formidler vores behov, samt hvordan vi passer på os selv, når vores behov og grænser overskrides. Vi vil arbejde meget med selvværd og selvtillid, samt konflikthåndtering personlighedstyper og en masse andet spændende stof.

Målet er, at den enkelte unge vil få større indsigt i sig selv, vil være mere klar til at vælge en karriererretning igennem uddannelsesvalg, samt håndtering af livet fra ung til ung voksen.

Henrik Aundrup

Underviser og Life Coach

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.