Verners liv – afsnit 3 / Verner og Villy

mycoach Livets udfordringer Leave a Comment

Verners liv – afsnit 3 / Verner og Villy

Verner:
Ennegram type: 8
Instinkt: Een til een
Beskæftigelse: Projektleder i International rådgivende ingeniører virksomhed
Interesser: Sport og International samfundshistorie
Type beskrivelsen 8’er med Een til een instinkt:
Hovedtema: Beslutning

Denne 8’er type er den mest oprørske 8’er. Provokerende regelbryder, der ofte opfattes som en rebel, oprører eller tyran. Deres impulsive og intensive tilgang kan virke som flere forskellige karrakterer, men disse er forankret i et undskyldt behov for at skabe forandring. De er villige til at provokere og forstyrre andre for at tilgå sig magt og indflydelse. De har et ønske om at tjene en værdig sag, men foretrækker at gøre det fra en central eller ledende stilling.

Villy (Verners kollega):
Ennegram type: 3
Instinkt: Social
Beskæftigelse: Account manager i International rådgivende ingeniører virksomhed
Interesser: Mode og rejser
Type beskrivelsen 3’er med social instinkt
Hovedtema: Prestige

De sociale 3’er begærer indflydelse frem for alt og har en tendens til at forstå, og tilpasse sig de sociale normer og krav til hold eller organisationer. den Sociale 3’er er meget konkurrencedygtig og nyder at være i spotlightet, hvor de trygt markedsfører deres ideer og præstationer. At se godt ud og have succes er meget vigtigt for dem. De kan let skære hjørner eller dække fejl, så længe det færdige produkt fremviser dem og deres hold som et vinder team.

Relationens styrker og udfordringer i forhold til typer:

  • 3’ere & 8’ere kan i den indledende fase af en tæt relation skabe et virkeligt kraftfuldt og energisk team. Selvtilliden og begejstringen for relationens energi til at opnå mål, skaber en stærk samhørighed, og de vokser begge i dette.
  • 3’ere er gode til at ændre målstregen, hvilket 8’ere ofte finder ok i samspillet med 3’ere. I relationen bliver de yderst effektive, sålænge de ikke konkurrerer med hinanden.
    I stress situationer stopper støtten mellem dem og de kan ofte blive konkurrenter omkring mål og midler til at nå disse.
  • Som reaktion på uro i relationen kan begge typer blive manipulerende over for hinanden for at få det, de ønsker.
  • Det er typisk 8’ere der ønsker at styre relationen udadtil, mens 3’ere har en opfattelse og agenda om at styre og kontrollere relationen, skjult.

Relationens mål:

At skabe produktivitet for virksomheden de er ansat i, ved at sælge og levere projekter i høj kvalitet, til rette pris og tid.
At have en god relation, der bygger på ærlighed og respekt.

Relationens udfordringer:

Verner og Villy er kollegaer og arbejder sammen i et team, som de to styrende personer i de projekter der er involveret i. De deler kontor og er ofte sammen på kundebesøg i såvel nuværende projekter, som i salgsarbejdet med at få nye ordrer.
Verner finder Villy larmende og ofte dit for smart i hans tilgang til løsninger. Flere gange har han hørt Villy “føre” sig frem over for kunder med ordene; “Det klarer Verner og hans projektteam hurtigt”. Hvor Verner, som er meget pragmatisk i hans tilgang til løsninger også ved, at der ikke er noget, man bare lige løser. Verner har lært, at struktur i projekter er altafgørende, især de meget store projekter som de kører i deres team.

Verner har flere gange påtalt over for Villy, at han ikke mener Villy skal komme med disse “sælgeragtige” udtalelser, uden at have konsulteret Verner først, da Verner altid er den der i sidste ende står til regnskab over for kunden mht. projektets leverancer etc.

Verner har også påtalt dette på et fællesmøde imellem dem og deres chef. Hvilket afsted kom at Villy “naturligvis” udtalte, jamen selvfølgelig Verner, selvfølgelig skal jeg ikke love mere end vi kan levere inden for projektrammerne. Det har chefen så noteret sig og sendt dem ud med beskeden om, jamen det skal nok gå, så længe I husker at kommunikere alt.

Verner har haft en samtale med sin chef og bl.a. bedt om at få eget kontor. Men chefen afviste dette, idet han ikke lige havde en åbenlys mulighed, samt at han fandt det konstruktivt at Verner og Villy delte kontor og dermed havde lettere adgang til at dele informationer med hinanden.

Villy har respekt for Verner og hans kompetencer som projektleder. Dog kan han godt synes, at Verner nogle gange forsøger at styre det hele for meget og at han kan virke dominerende i hans tilgang til f.eks. at få Villy til at opsøge specifikke informationer hos kunderne. Villy “lader” Verner være projektlederen, men tænker at han selv er den som kunden ønsker at handle med og i enhver situation vil tage fat i, såfremt der var meget vigtige emner på agendaen.

Villy føler også ofte, at Verner er for let antændelig, bare fordi han måske ikke lige have fået en lille detalje omkring kundens ønsker om en ændring i f.eks. tidsplanen.

Villy kan godt lide Verner, og når de er sammen om noget socialt i firmaet, er han en “guttermand” der altid er til at tale med og stole på.

Verner er meget glad for sit arbejde og føler at han får lov til at være den bedste version af Verner, når han driver disse store internationale projekter.
Han overvejede i en kort periode om han skulle skifte job, få færre rejsedage og komme til en organisation hvor han kunne blive chefen for alle projekter.

Hvordan styrkes relationen mellem Verner og Villy?

Verners og Villys relation lider især når der er pres på fra omverden omkring dem. De er ikke så gode til sammen at modstå dette. De går lidt i “kødets” på hinanden og istedet for at slå energierne sammen som et fælles team, dræner de hinanden i disse perioder.
De har begge en følelse af, at den anden part er parate til at ofre dem, hvis det skulle blive nødvendigt for at redde sig selv.

Kommuniktionen imellem dem skal styrkes. De skal være bedre til at overdrage informationer til hinanden, samt sikre at det modtages. Så vigtig info ikke hænger i “gråzonen (ingen ejer)”.

De skal begge lære at acceptere at det er ok at skrive; “Tak – V” som en afslutning på en mail. Det er ikke = med en kommando, men deres interne kommunikation, som er ok.

Verner skal kigge henover Villys behov for at være den “ledende skuespiller i filmen” og acceptere, at det er sådan Villy performer bedst og kunderne kan lide når Villy optræder lidt på slap line. Omvendt skal Villy lære at acceptere, at når det kommer til konkrete projektdeltaljer, skal han tie og lade Verner have ordet sammen med kunden.

Villy skal lære, at skære et hjørne faktisk ofte betyder udfordringer for hans nærmeste kollega. Villy skal blive bedre til, at fortælle Verner alt, også at Villy måske har “dummet” sig lidt og lovet en kunde noget, han lige “glemte” at forhøre sig om hos Verner først.

Sammen skal de øve sig i, at enhver lille detalje kan have stor betydning for den anden. De skal indføre en fast ugentlig seance, hvor de deler alt uanset det kunne virke som ubetydeligt. Jo mere de deler med hinanden, jo større bliver deres tillid omkring relationen og de indre tanker om dominans og kontrol, vil langsomt forsvinde.

Verner og Villy ville opnå stor nytte af, at blive udsat for en opgave som kun kunne løses af dem i fællesskab. Der ville de opleve, at når de samarbejder tæt, løses opgaverne hurtigere og bedre.

En øvelse som i denne relation kunne være værdiskabende, ville være at med en trejde part (en coach) som ordstyrer, at kigge på deres persontyper og instinkter. Netop fordi de på mange områder ligner hinanden og på mange områder er så langt fra hinanden, ville det skabe større forståelse for hvorfor de reagerer og agerer som de gør i forskellige situationer.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.